مشروح اخبار
درباره ما

جنبش عدالت و مهرورزي تشكلي سياسي _ اجتماعي_ فرهنگي بامشي شفاف و روشـن است . اين جنبـش با اعتقاد به مكتب حيات بخش اسلام وضرورت اجتهاد پوياي شيعه «و باور به مقامي كه انسان به عنوان جانـشين خـداوند بـر روي زمين دارد ( و اذ قال ربك للملائكه اني جاعـل في الارض خليفه) » درصـددآن است كه با نـگرشي ويـژه به نيروهاي ارزنده و پوياي كشور به رفع مشكلات و موانع حـضور و مشاركت همه جـانبه آنـان درسرنوشت خويش بپردازدو نظر به جایگاه مهم خبر و اطلاع رسانی صحیح وشفاف در حوزه اخبار ایران وجهان پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی از تاریخ 15/10/1390 فعالیت رسمی خود را طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است .

آزادي بيـان در حوزه هايي از قبيل مطبوعـات ، كتاب و اجتـماعات در چـهار چوب اصـول مـصرح در قانون اساسي از حقوق مسلم كليه افراد جامعه است، بنابراین پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی که از منظر فکری وابسته به جنبش عدالت و مهرورزی می باشد با هدف تبیین جامعه آرمانی و رعایت اصول عدالت و مهرورزی در حوزه اندیشه اسلامی ایرانی فعالیت خواهد کرد و اصل اول فعالیت خود را استفاده از پتانسیل همکاران خود در حوزه ترویج اخلاق اسلامی و رعایت انصاف و حفظ حرمت ها قرار داده است.

امید است همکاران متعهد و دین مدار حوزه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران ما را در این راه سخت و پر از فراز نشیب همراهی نمایند.

برای مطالعه مرام نامه جنبش عدالت و مهرورزی اینجا کلیک نمایید.