مشروح اخبار

تجربه خطرناک ترین سال‌های بشریت در دوران ریاست جمهوری اوباما

تجربه خطرناک ترین سال‌های بشریت در دوران ریاست جمهوری اوباما

مهرورزی: اوباما در سخنرانی خداحافظی خود نتوانست این باور نزدیک به یقین را از بین ببرد که این سال‌ها بدترین سال‌ها برای بشریت بود و به دلیل بهره برداری از هرج و مرج و ناآرامی‌ها خطرناک ترین سال‌های تاریخ به شمار می‌آید.

به نقل از روزنامه الثوره سوریه، باراک اوباما در سخنرانی خداحافظی خود چیز جدیدی که به هشت سال ریاست بی حاصل او اضافه کند، نداشت و نتوانست این باور نزدیک به یقین را از بین ببرد که این سال ها بدترین سال ها برای بشریت بود و چه بسا به دلیل بهره برداری از هرج و مرج و خرابی منطقه‌ای و بین المللی خطرناک ترین سال ها بود.

خطرهای غیرقابل پیش بینی برای آمریکا

با وجود وضعیت نمایشی بخش زیادی از این سخنرانی که امکان استفاده از آن از نظر تبلیغاتی برای اوباما فراهم است، وی نتوانست دست کم در این باور تغییر ایجاد کند  که آمریکای هشت سال پیش با آنچه امروز به جانشین خودتحویل می دهد، متفاوت است و پیشرفتی داشته است، حال آنکه فهرست خطرهایی که کشورش را تهدید می کند بیش از هر زمان دیگری طولانی شده است به اضافه اینکه خطرهای منحصر به فردی آمریکا را در برگرفته است که حتی قابل پیش بینی هم نبود.

اکنون منطقه بار دورانی را به دوش می کشید که چه بسا بدترین دوران در تاریخ آمریکا باشد، به ویژه اینکه خرابی های و ناآرامی های منطقه خاورمیانه با چراغ سبز آمریکا رقم خورد و هرجا آمریکا پا گذاشت هرج و مرج فراگیر شد، تا جایی که کانون های ناآرامی از شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا را در برگرفته است و بر اساس ارزیابی های موجود سیاست آمریکا موجب شد این وضعیت اگر نه چند دهه دست کم تا چند سال ادامه یابد.

این ساسیت مبتنی بر این بود که خلاء ناشی از عدم حضور آمریکا با  استفاده از عوامل کشمکش و فتنه انگیزی پر شود در نتیجه چه بسا انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری واکنشی به اوباما و سیاست او و اعضای دولتش باشد.

حاصل سیاست های اوباما  همچنان بیش از تصور برخی و طولانی تر از آنچه گمان می رود، ادامه خواهد یافت.

نکته قابل توجه اینکه اوباما در سخنرانی خداحافظی خود نتوانست نگرانی ها را از بین ببرد و به عنوان رئیس جمهوری در ذهن ها باقی است که جهان در این فاصله خشونت بار ترین مرحله تاریخ را تجربه کرد و او مجری سیاست های مبالغه آمیز آمریکا در بهره برداری از ناآرامی های جهان و ملت های مختلف بود.

منبع:تسنیم

mehrvarzi.ir

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.